پلن 1 (LR SSD)

- 10 گـيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
- قابليت ساخت نامحدود اكانت
- آپ تایم بالای 99.9%
- قابليت Overselling
- کنترل پنل WHM / cPanel
- وب سرور پرقدرت LiteSpeed
- اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
- DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

40,000 تومان شهري
115,000 تومان ربع سنوي
220,000 تومان نصف سنوي
400,000 تومان سنويأطلبه الآن
پلن 2 (LR SSD)

- 20 گـيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
- قابليت ساخت نامحدود اكانت
- آپ تایم بالای 99.9%
- قابليت Overselling
- کنترل پنل WHM / cPanel
- وب سرور پرقدرت LiteSpeed
- اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
- DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

50,000 تومان شهري
140,000 تومان ربع سنوي
250,000 تومان نصف سنوي
500,000 تومان سنويأطلبه الآن
پلن 3 (LR SSD)

- 30 گـيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
- قابليت ساخت نامحدود اكانت
- آپ تایم بالای 99.9%
- قابليت Overselling
- کنترل پنل WHM / cPanel
- وب سرور پرقدرت LiteSpeed
- اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
- DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

900,000 تومان شهري
270,000 تومان ربع سنوي
450,000 تومان نصف سنوي
900,000 تومان سنويأطلبه الآن
پلن 4 (LR SSD)

- 50 گـيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
- قابليت ساخت نامحدود اكانت
- آپ تایم بالای 99.9%
- قابليت Overselling
- کنترل پنل WHM / cPanel
- وب سرور پرقدرت LiteSpeed
- اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
- DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

90,000 تومان شهري
250,000 تومان ربع سنوي
450,000 تومان نصف سنوي
900,000 تومان سنويأطلبه الآن
پلن 5 (LR SSD)

- 100 گـيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
- قابليت ساخت نامحدود اكانت
- آپ تایم بالای 99.9%
- قابليت Overselling
- کنترل پنل WHM / cPanel
- وب سرور پرقدرت LiteSpeed
- اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
- DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

130,000 تومان شهري
360,000 تومان ربع سنوي
700,000 تومان نصف سنوي
1,300,000 تومان سنويأطلبه الآن
پلن 6 (LR SSD)

- 150 گـيگابايت نمايندگی هاست لينوكس
- قابليت ساخت نامحدود اكانت
- آپ تایم بالای 99.9%
- قابليت Overselling
- کنترل پنل WHM / cPanel
- وب سرور پرقدرت LiteSpeed
- اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
- DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

190,000 تومان شهري
540,000 تومان ربع سنوي
1,000,000 تومان نصف سنوي
1,900,000 تومان سنويأطلبه الآن

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد