پلن 11 گـيگابايت نمايندگی هاست ایران
10 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت 10 عدد اكانت
وب سرور NGINX
کنترل پنل DirectAdmin
DNS اختصاصی (ns1.Domain.ir)
محل سرور ParsOnline

پلن 22 گـيگابايت نمايندگی هاست ایران
20 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت 15 عدد اكانت
وب سرور NGINX
کنترل پنل DirectAdmin
DNS اختصاصی (ns1.Domain.ir)
محل سرور ParsOnline

پلن 35 گـيگابايت نمايندگی هاست ایران
40 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت 25 عدد اكانت
وب سرور NGINX
کنترل پنل DirectAdmin
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
محل سرور ParsOnline

پلن 410 گـيگابايت نمايندگی هاست ایران
55 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت 50 عدد اكانت
وب سرور NGINX
کنترل پنل DirectAdmin
DNS اختصاصی (ns1.Domain.ir)
محل سرور ParsOnline

پلن 515 گـيگابايت نمايندگی هاست ایران
70 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت 60 عدد اكانت
وب سرور NGINX
کنترل پنل DirectAdmin
DNS اختصاصی (ns1.Domain.ir)
محل سرور ParsOnline

پلن 620 گـيگابايت نمايندگی هاست ایران
85 گـيگابايت پهنای باند ماهيانه
قابليت ساخت 80 عدد اكانت
وب سرور NGINX
کنترل پنل DirectAdmin
DNS اختصاصی (ns1.Domain.ir)
محل سرور ParsOnline

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد