پلن 1 (LR Unlimited)آپ تایم بالای 99.9%
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

 • نامحدود فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 25 سایت تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
40,000 تومان ماهانه
100,000 تومان سه ماهه
180,000 تومان شش ماهه
330,000 تومان سالانهسفارش دهید
پلن 2 (LR Unlimited)آپ تایم بالای 99.9%
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

 • نامحدود فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 50 سایت تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
50,000 تومان ماهانه
130,000 تومان سه ماهه
230,000 تومان شش ماهه
420,000 تومان سالانهسفارش دهید
پلن 3 (LR Unlimited)آپ تایم بالای 99.9%
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

 • نامحدود فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 100 سایت تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
60,000 تومان ماهانه
130,000 تومان سه ماهه
240,000 تومان شش ماهه
440,000 تومان سالانهسفارش دهید
پلن 4 (LR Unlimited)آپ تایم بالای 99.9%
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

 • نامحدود فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 150 سایت تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
80,000 تومان ماهانه
210,000 تومان سه ماهه
380,000 تومان شش ماهه
700,000 تومان سالانهسفارش دهید
پلن 5 (LR Unlimited)آپ تایم بالای 99.9%
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

 • نامحدود فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 200 سایت تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
100,000 تومان ماهانه
260,000 تومان سه ماهه
480,000 تومان شش ماهه
900,000 تومان سالانهسفارش دهید
پلن 6 (LR Unlimited)آپ تایم بالای 99.9%
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

 • نامحدود فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 250 سایت تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود سایر امکانات
130,000 تومان ماهانه
360,000 تومان سه ماهه
630,000 تومان شش ماهه
1,300,000 تومان سالانهسفارش دهید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد