پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان شهري
8,500 تومان ربع سنوي
16,000 تومان نصف سنوي
30,000 تومان سنوي

أطلبه الآن
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان شهري
11,500 تومان ربع سنوي
22,000 تومان نصف سنوي
42,000 تومان سنوي

أطلبه الآن
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان شهري
17,000 تومان ربع سنوي
32,000 تومان نصف سنوي
60,000 تومان سنوي (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
9,000 تومان شهري
26,000 تومان ربع سنوي
50,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
96,000 تومان سنوي (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان شهري
35,000 تومان ربع سنوي
68,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
132,000 تومان سنوي (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
18,000 تومان شهري
52,000 تومان ربع سنوي (دومين مجاني)
100,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
192,000 تومان سنوي (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان شهري
73,000 تومان ربع سنوي (دومين مجاني)
142,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
276,000 تومان سنوي (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • نامحدود فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
40,000 تومان شهري
115,000 تومان ربع سنوي (دومين مجاني)
220,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
420,000 تومان سنوي (دومين مجاني)

أطلبه الآن

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد