پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان شهري
8,500 تومان ربع سنوي
16,000 تومان نصف سنوي
30,000 تومان سنوي
56,000 تومان سنتين
80,000 تومان ثلاث سنوات

أطلبه الآن
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان شهري
11,500 تومان ربع سنوي
22,000 تومان نصف سنوي
42,000 تومان سنوي
80,000 تومان سنتين
115,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان شهري
17,000 تومان ربع سنوي
32,000 تومان نصف سنوي
60,000 تومان سنوي
112,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
160,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان شهري
29,000 تومان ربع سنوي
56,000 تومان نصف سنوي
108,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
208,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
300,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان شهري
43,000 تومان ربع سنوي
82,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
156,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
296,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
420,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان شهري
58,000 تومان ربع سنوي
112,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
216,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
416,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
600,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان شهري
82,000 تومان ربع سنوي (دومين مجاني)
160,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
312,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
608,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
870,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان شهري
102,000 تومان ربع سنوي (دومين مجاني)
198,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
384,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
744,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
1,060,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد