پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان monthly
8,500 تومان Rüblük
16,000 تومان Yarım illik
30,000 تومان İllik

İndi sifariş et
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان monthly
11,500 تومان Rüblük
22,000 تومان Yarım illik
42,000 تومان İllik

İndi sifariş et
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان monthly
17,000 تومان Rüblük
32,000 تومان Yarım illik
60,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
9,000 تومان monthly
26,000 تومان Rüblük
50,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
96,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان monthly
35,000 تومان Rüblük
68,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
132,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
18,000 تومان monthly
52,000 تومان Rüblük (Ödənişsiz domen)
100,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
192,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان monthly
73,000 تومان Rüblük (Ödənişsiz domen)
142,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
276,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • نامحدود فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
40,000 تومان monthly
115,000 تومان Rüblük (Ödənişsiz domen)
220,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
420,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد