پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان monthly
8,500 تومان Rüblük
16,000 تومان Yarım illik
30,000 تومان İllik
56,000 تومان İki illik
80,000 تومان 3 İllik

İndi sifariş et
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان monthly
11,500 تومان Rüblük
22,000 تومان Yarım illik
42,000 تومان İllik
80,000 تومان İki illik
115,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان monthly
17,000 تومان Rüblük
32,000 تومان Yarım illik
60,000 تومان İllik
112,000 تومان İki illik (Ödənişsiz domen)
160,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان monthly
29,000 تومان Rüblük
56,000 تومان Yarım illik
108,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)
208,000 تومان İki illik (Ödənişsiz domen)
300,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان monthly
43,000 تومان Rüblük
82,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
156,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)
296,000 تومان İki illik (Ödənişsiz domen)
420,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان monthly
58,000 تومان Rüblük
112,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
216,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)
416,000 تومان İki illik (Ödənişsiz domen)
600,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان monthly
82,000 تومان Rüblük (Ödənişsiz domen)
160,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
312,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)
608,000 تومان İki illik (Ödənişsiz domen)
870,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان monthly
102,000 تومان Rüblük (Ödənişsiz domen)
198,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
384,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)
744,000 تومان İki illik (Ödənişsiz domen)
1,060,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد