پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Månedlig
8,500 تومان Kvartalsvis
16,000 تومان Halvårlig
30,000 تومان Årlig
56,000 تومان 2-årlig
80,000 تومان 3-årligt

Bestil nu
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Månedlig
11,500 تومان Kvartalsvis
22,000 تومان Halvårlig
42,000 تومان Årlig
80,000 تومان 2-årlig
115,000 تومان 3-årligt (Gratis domæne)

Bestil nu
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Månedlig
17,000 تومان Kvartalsvis
32,000 تومان Halvårlig
60,000 تومان Årlig
112,000 تومان 2-årlig (Gratis domæne)
160,000 تومان 3-årligt (Gratis domæne)

Bestil nu
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Månedlig
29,000 تومان Kvartalsvis
56,000 تومان Halvårlig
108,000 تومان Årlig (Gratis domæne)
208,000 تومان 2-årlig (Gratis domæne)
300,000 تومان 3-årligt (Gratis domæne)

Bestil nu
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Månedlig
43,000 تومان Kvartalsvis
82,000 تومان Halvårlig (Gratis domæne)
156,000 تومان Årlig (Gratis domæne)
296,000 تومان 2-årlig (Gratis domæne)
420,000 تومان 3-årligt (Gratis domæne)

Bestil nu
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Månedlig
58,000 تومان Kvartalsvis
112,000 تومان Halvårlig (Gratis domæne)
216,000 تومان Årlig (Gratis domæne)
416,000 تومان 2-årlig (Gratis domæne)
600,000 تومان 3-årligt (Gratis domæne)

Bestil nu
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Månedlig
82,000 تومان Kvartalsvis (Gratis domæne)
160,000 تومان Halvårlig (Gratis domæne)
312,000 تومان Årlig (Gratis domæne)
608,000 تومان 2-årlig (Gratis domæne)
870,000 تومان 3-årligt (Gratis domæne)

Bestil nu
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Månedlig
102,000 تومان Kvartalsvis (Gratis domæne)
198,000 تومان Halvårlig (Gratis domæne)
384,000 تومان Årlig (Gratis domæne)
744,000 تومان 2-årlig (Gratis domæne)
1,060,000 تومان 3-årligt (Gratis domæne)

Bestil nu

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد