پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Maandelijks
8,500 تومان Per kwartaal
16,000 تومان Halfjaarlijks
30,000 تومان Per jaar
56,000 تومان Per twee jaar
80,000 تومان Per drie jaar

Nu bestellen
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Maandelijks
11,500 تومان Per kwartaal
22,000 تومان Halfjaarlijks
42,000 تومان Per jaar
80,000 تومان Per twee jaar
115,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Maandelijks
17,000 تومان Per kwartaal
32,000 تومان Halfjaarlijks
60,000 تومان Per jaar
112,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
160,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Maandelijks
29,000 تومان Per kwartaal
56,000 تومان Halfjaarlijks
108,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
208,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
300,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Maandelijks
43,000 تومان Per kwartaal
82,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
156,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
296,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
420,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Maandelijks
58,000 تومان Per kwartaal
112,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
216,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
416,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
600,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Maandelijks
82,000 تومان Per kwartaal (Gratis domein)
160,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
312,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
608,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
870,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Maandelijks
102,000 تومان Per kwartaal (Gratis domein)
198,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
384,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
744,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
1,060,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد