پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Kord kuus
8,500 تومان Kord kvartalis
16,000 تومان Kord poole aasta jooksul
30,000 تومان Kord aasta jooksul
56,000 تومان kord kahe aasta jooksul
80,000 تومان Kolme aasta järel

Telli kohe
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Kord kuus
11,500 تومان Kord kvartalis
22,000 تومان Kord poole aasta jooksul
42,000 تومان Kord aasta jooksul
80,000 تومان kord kahe aasta jooksul
115,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Kord kuus
17,000 تومان Kord kvartalis
32,000 تومان Kord poole aasta jooksul
60,000 تومان Kord aasta jooksul
112,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
160,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Kord kuus
29,000 تومان Kord kvartalis
56,000 تومان Kord poole aasta jooksul
108,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
208,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
300,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Kord kuus
43,000 تومان Kord kvartalis
82,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
156,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
296,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
420,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Kord kuus
58,000 تومان Kord kvartalis
112,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
216,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
416,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
600,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Kord kuus
82,000 تومان Kord kvartalis (Tasuta domeen)
160,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
312,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
608,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
870,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Kord kuus
102,000 تومان Kord kvartalis (Tasuta domeen)
198,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
384,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
744,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
1,060,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد