پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان ماهانه
8,500 تومان سه ماهه
16,000 تومان شش ماهه
30,000 تومان سالانه
56,000 تومان دو ساله
80,000 تومان سه ساله

سفارش دهید
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان ماهانه
11,500 تومان سه ماهه
22,000 تومان شش ماهه
42,000 تومان سالانه
80,000 تومان دو ساله
115,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان ماهانه
17,000 تومان سه ماهه
32,000 تومان شش ماهه
60,000 تومان سالانه
112,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
160,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان ماهانه
29,000 تومان سه ماهه
56,000 تومان شش ماهه
108,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
208,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
300,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان ماهانه
43,000 تومان سه ماهه
82,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
156,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
296,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
420,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان ماهانه
58,000 تومان سه ماهه
112,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
216,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
416,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
600,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان ماهانه
82,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
160,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
312,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
608,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
870,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان ماهانه
102,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
198,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
384,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
744,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
1,060,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد