پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Mensuel
8,500 تومان Trimestriel
16,000 تومان Semi-annuel
30,000 تومان Annuel
56,000 تومان Bi-annuel
80,000 تومان Triannuel

Commander
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Mensuel
11,500 تومان Trimestriel
22,000 تومان Semi-annuel
42,000 تومان Annuel
80,000 تومان Bi-annuel
115,000 تومان Triannuel (Domaine gratuit)

Commander
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Mensuel
17,000 تومان Trimestriel
32,000 تومان Semi-annuel
60,000 تومان Annuel
112,000 تومان Bi-annuel (Domaine gratuit)
160,000 تومان Triannuel (Domaine gratuit)

Commander
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Mensuel
29,000 تومان Trimestriel
56,000 تومان Semi-annuel
108,000 تومان Annuel (Domaine gratuit)
208,000 تومان Bi-annuel (Domaine gratuit)
300,000 تومان Triannuel (Domaine gratuit)

Commander
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Mensuel
43,000 تومان Trimestriel
82,000 تومان Semi-annuel (Domaine gratuit)
156,000 تومان Annuel (Domaine gratuit)
296,000 تومان Bi-annuel (Domaine gratuit)
420,000 تومان Triannuel (Domaine gratuit)

Commander
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Mensuel
58,000 تومان Trimestriel
112,000 تومان Semi-annuel (Domaine gratuit)
216,000 تومان Annuel (Domaine gratuit)
416,000 تومان Bi-annuel (Domaine gratuit)
600,000 تومان Triannuel (Domaine gratuit)

Commander
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Mensuel
82,000 تومان Trimestriel (Domaine gratuit)
160,000 تومان Semi-annuel (Domaine gratuit)
312,000 تومان Annuel (Domaine gratuit)
608,000 تومان Bi-annuel (Domaine gratuit)
870,000 تومان Triannuel (Domaine gratuit)

Commander
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Mensuel
102,000 تومان Trimestriel (Domaine gratuit)
198,000 تومان Semi-annuel (Domaine gratuit)
384,000 تومان Annuel (Domaine gratuit)
744,000 تومان Bi-annuel (Domaine gratuit)
1,060,000 تومان Triannuel (Domaine gratuit)

Commander

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد