پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Monatlich
8,500 تومان Vierteljährlich
16,000 تومان Halbjährlich
30,000 تومان Jährlich
56,000 تومان Alle 2 Jahre
80,000 تومان Dreijährlich

Jetzt bestellen
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Monatlich
11,500 تومان Vierteljährlich
22,000 تومان Halbjährlich
42,000 تومان Jährlich
80,000 تومان Alle 2 Jahre
115,000 تومان Dreijährlich (Gratis-Domain)

Jetzt bestellen
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Monatlich
17,000 تومان Vierteljährlich
32,000 تومان Halbjährlich
60,000 تومان Jährlich
112,000 تومان Alle 2 Jahre (Gratis-Domain)
160,000 تومان Dreijährlich (Gratis-Domain)

Jetzt bestellen
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Monatlich
29,000 تومان Vierteljährlich
56,000 تومان Halbjährlich
108,000 تومان Jährlich (Gratis-Domain)
208,000 تومان Alle 2 Jahre (Gratis-Domain)
300,000 تومان Dreijährlich (Gratis-Domain)

Jetzt bestellen
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Monatlich
43,000 تومان Vierteljährlich
82,000 تومان Halbjährlich (Gratis-Domain)
156,000 تومان Jährlich (Gratis-Domain)
296,000 تومان Alle 2 Jahre (Gratis-Domain)
420,000 تومان Dreijährlich (Gratis-Domain)

Jetzt bestellen
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Monatlich
58,000 تومان Vierteljährlich
112,000 تومان Halbjährlich (Gratis-Domain)
216,000 تومان Jährlich (Gratis-Domain)
416,000 تومان Alle 2 Jahre (Gratis-Domain)
600,000 تومان Dreijährlich (Gratis-Domain)

Jetzt bestellen
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Monatlich
82,000 تومان Vierteljährlich (Gratis-Domain)
160,000 تومان Halbjährlich (Gratis-Domain)
312,000 تومان Jährlich (Gratis-Domain)
608,000 تومان Alle 2 Jahre (Gratis-Domain)
870,000 تومان Dreijährlich (Gratis-Domain)

Jetzt bestellen
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Monatlich
102,000 تومان Vierteljährlich (Gratis-Domain)
198,000 تومان Halbjährlich (Gratis-Domain)
384,000 تومان Jährlich (Gratis-Domain)
744,000 تومان Alle 2 Jahre (Gratis-Domain)
1,060,000 تومان Dreijährlich (Gratis-Domain)

Jetzt bestellen

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد