پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان havonta
8,500 تومان negyedévente
16,000 تومان félévente
30,000 تومان évente
56,000 تومان kétévente
80,000 تومان Háromévente

Rendelés
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان havonta
11,500 تومان negyedévente
22,000 تومان félévente
42,000 تومان évente
80,000 تومان kétévente
115,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان havonta
17,000 تومان negyedévente
32,000 تومان félévente
60,000 تومان évente
112,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
160,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان havonta
29,000 تومان negyedévente
56,000 تومان félévente
108,000 تومان évente (Ingyenes domain)
208,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
300,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان havonta
43,000 تومان negyedévente
82,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
156,000 تومان évente (Ingyenes domain)
296,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
420,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان havonta
58,000 تومان negyedévente
112,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
216,000 تومان évente (Ingyenes domain)
416,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
600,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان havonta
82,000 تومان negyedévente (Ingyenes domain)
160,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
312,000 تومان évente (Ingyenes domain)
608,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
870,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان havonta
102,000 تومان negyedévente (Ingyenes domain)
198,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
384,000 تومان évente (Ingyenes domain)
744,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
1,060,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد