پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Mensile
8,500 تومان Trimestrale
16,000 تومان Semestrale
30,000 تومان Annuale
56,000 تومان Biennale
80,000 تومان Triennali

Ordina subito
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Mensile
11,500 تومان Trimestrale
22,000 تومان Semestrale
42,000 تومان Annuale
80,000 تومان Biennale
115,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Mensile
17,000 تومان Trimestrale
32,000 تومان Semestrale
60,000 تومان Annuale
112,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
160,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Mensile
29,000 تومان Trimestrale
56,000 تومان Semestrale
108,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
208,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
300,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Mensile
43,000 تومان Trimestrale
82,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
156,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
296,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
420,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Mensile
58,000 تومان Trimestrale
112,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
216,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
416,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
600,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Mensile
82,000 تومان Trimestrale (Dominio gratuito)
160,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
312,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
608,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
870,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Mensile
102,000 تومان Trimestrale (Dominio gratuito)
198,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
384,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
744,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
1,060,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد