پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Mensalmente
8,500 تومان Trimestralmente
16,000 تومان Semestralmente
30,000 تومان Anualmente
56,000 تومان Bi-Anualmente
80,000 تومان Triênio

Encomendar já!
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Mensalmente
11,500 تومان Trimestralmente
22,000 تومان Semestralmente
42,000 تومان Anualmente
80,000 تومان Bi-Anualmente
115,000 تومان Triênio (Domínio Grátis)

Encomendar já!
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Mensalmente
17,000 تومان Trimestralmente
32,000 تومان Semestralmente
60,000 تومان Anualmente
112,000 تومان Bi-Anualmente (Domínio Grátis)
160,000 تومان Triênio (Domínio Grátis)

Encomendar já!
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Mensalmente
29,000 تومان Trimestralmente
56,000 تومان Semestralmente
108,000 تومان Anualmente (Domínio Grátis)
208,000 تومان Bi-Anualmente (Domínio Grátis)
300,000 تومان Triênio (Domínio Grátis)

Encomendar já!
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Mensalmente
43,000 تومان Trimestralmente
82,000 تومان Semestralmente (Domínio Grátis)
156,000 تومان Anualmente (Domínio Grátis)
296,000 تومان Bi-Anualmente (Domínio Grátis)
420,000 تومان Triênio (Domínio Grátis)

Encomendar já!
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Mensalmente
58,000 تومان Trimestralmente
112,000 تومان Semestralmente (Domínio Grátis)
216,000 تومان Anualmente (Domínio Grátis)
416,000 تومان Bi-Anualmente (Domínio Grátis)
600,000 تومان Triênio (Domínio Grátis)

Encomendar já!
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Mensalmente
82,000 تومان Trimestralmente (Domínio Grátis)
160,000 تومان Semestralmente (Domínio Grátis)
312,000 تومان Anualmente (Domínio Grátis)
608,000 تومان Bi-Anualmente (Domínio Grátis)
870,000 تومان Triênio (Domínio Grátis)

Encomendar já!
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Mensalmente
102,000 تومان Trimestralmente (Domínio Grátis)
198,000 تومان Semestralmente (Domínio Grátis)
384,000 تومان Anualmente (Domínio Grátis)
744,000 تومان Bi-Anualmente (Domínio Grátis)
1,060,000 تومان Triênio (Domínio Grátis)

Encomendar já!

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد