پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Lunar
8,500 تومان Trimestrial
16,000 تومان Semestrial
30,000 تومان Anual
56,000 تومان La doi ani
80,000 تومان La trei ani

Comandă acum
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Lunar
11,500 تومان Trimestrial
22,000 تومان Semestrial
42,000 تومان Anual
80,000 تومان La doi ani
115,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Lunar
17,000 تومان Trimestrial
32,000 تومان Semestrial
60,000 تومان Anual
112,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
160,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Lunar
29,000 تومان Trimestrial
56,000 تومان Semestrial
108,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
208,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
300,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Lunar
43,000 تومان Trimestrial
82,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
156,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
296,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
420,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Lunar
58,000 تومان Trimestrial
112,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
216,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
416,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
600,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Lunar
82,000 تومان Trimestrial (Domeniu gratuit)
160,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
312,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
608,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
870,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Lunar
102,000 تومان Trimestrial (Domeniu gratuit)
198,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
384,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
744,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
1,060,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد