پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان ежемесячно
8,500 تومان ежеквартально
16,000 تومان за полгода
30,000 تومان ежегодно
56,000 تومان каждые 2 года
80,000 تومان Каждые 3 года

Заказать
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان ежемесячно
11,500 تومان ежеквартально
22,000 تومان за полгода
42,000 تومان ежегодно
80,000 تومان каждые 2 года
115,000 تومان Каждые 3 года (Бесплатный домен)

Заказать
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان ежемесячно
17,000 تومان ежеквартально
32,000 تومان за полгода
60,000 تومان ежегодно
112,000 تومان каждые 2 года (Бесплатный домен)
160,000 تومان Каждые 3 года (Бесплатный домен)

Заказать
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان ежемесячно
29,000 تومان ежеквартально
56,000 تومان за полгода
108,000 تومان ежегодно (Бесплатный домен)
208,000 تومان каждые 2 года (Бесплатный домен)
300,000 تومان Каждые 3 года (Бесплатный домен)

Заказать
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان ежемесячно
43,000 تومان ежеквартально
82,000 تومان за полгода (Бесплатный домен)
156,000 تومان ежегодно (Бесплатный домен)
296,000 تومان каждые 2 года (Бесплатный домен)
420,000 تومان Каждые 3 года (Бесплатный домен)

Заказать
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان ежемесячно
58,000 تومان ежеквартально
112,000 تومان за полгода (Бесплатный домен)
216,000 تومان ежегодно (Бесплатный домен)
416,000 تومان каждые 2 года (Бесплатный домен)
600,000 تومان Каждые 3 года (Бесплатный домен)

Заказать
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان ежемесячно
82,000 تومان ежеквартально (Бесплатный домен)
160,000 تومان за полгода (Бесплатный домен)
312,000 تومان ежегодно (Бесплатный домен)
608,000 تومان каждые 2 года (Бесплатный домен)
870,000 تومان Каждые 3 года (Бесплатный домен)

Заказать
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان ежемесячно
102,000 تومان ежеквартально (Бесплатный домен)
198,000 تومان за полгода (Бесплатный домен)
384,000 تومان ежегодно (Бесплатный домен)
744,000 تومان каждые 2 года (Бесплатный домен)
1,060,000 تومان Каждые 3 года (Бесплатный домен)

Заказать

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد