پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Mensual
8,500 تومان Trimestral
16,000 تومان Semi-Anual
30,000 تومان Anual
56,000 تومان Bi-Anual
80,000 تومان Trienalmente

Pedir Ahora
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Mensual
11,500 تومان Trimestral
22,000 تومان Semi-Anual
42,000 تومان Anual
80,000 تومان Bi-Anual
115,000 تومان Trienalmente (Dominio Gratis)

Pedir Ahora
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Mensual
17,000 تومان Trimestral
32,000 تومان Semi-Anual
60,000 تومان Anual
112,000 تومان Bi-Anual (Dominio Gratis)
160,000 تومان Trienalmente (Dominio Gratis)

Pedir Ahora
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Mensual
29,000 تومان Trimestral
56,000 تومان Semi-Anual
108,000 تومان Anual (Dominio Gratis)
208,000 تومان Bi-Anual (Dominio Gratis)
300,000 تومان Trienalmente (Dominio Gratis)

Pedir Ahora
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Mensual
43,000 تومان Trimestral
82,000 تومان Semi-Anual (Dominio Gratis)
156,000 تومان Anual (Dominio Gratis)
296,000 تومان Bi-Anual (Dominio Gratis)
420,000 تومان Trienalmente (Dominio Gratis)

Pedir Ahora
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Mensual
58,000 تومان Trimestral
112,000 تومان Semi-Anual (Dominio Gratis)
216,000 تومان Anual (Dominio Gratis)
416,000 تومان Bi-Anual (Dominio Gratis)
600,000 تومان Trienalmente (Dominio Gratis)

Pedir Ahora
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Mensual
82,000 تومان Trimestral (Dominio Gratis)
160,000 تومان Semi-Anual (Dominio Gratis)
312,000 تومان Anual (Dominio Gratis)
608,000 تومان Bi-Anual (Dominio Gratis)
870,000 تومان Trienalmente (Dominio Gratis)

Pedir Ahora
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Mensual
102,000 تومان Trimestral (Dominio Gratis)
198,000 تومان Semi-Anual (Dominio Gratis)
384,000 تومان Anual (Dominio Gratis)
744,000 تومان Bi-Anual (Dominio Gratis)
1,060,000 تومان Trienalmente (Dominio Gratis)

Pedir Ahora

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد