پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Månadsvis
8,500 تومان Kvartalsvis
16,000 تومان Halvårs
30,000 تومان Årsvis
56,000 تومان 2års period
80,000 تومان Treårs period

Beställ nu
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Månadsvis
11,500 تومان Kvartalsvis
22,000 تومان Halvårs
42,000 تومان Årsvis
80,000 تومان 2års period
115,000 تومان Treårs period (Gratis domän ingår)

Beställ nu
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Månadsvis
17,000 تومان Kvartalsvis
32,000 تومان Halvårs
60,000 تومان Årsvis
112,000 تومان 2års period (Gratis domän ingår)
160,000 تومان Treårs period (Gratis domän ingår)

Beställ nu
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Månadsvis
29,000 تومان Kvartalsvis
56,000 تومان Halvårs
108,000 تومان Årsvis (Gratis domän ingår)
208,000 تومان 2års period (Gratis domän ingår)
300,000 تومان Treårs period (Gratis domän ingår)

Beställ nu
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Månadsvis
43,000 تومان Kvartalsvis
82,000 تومان Halvårs (Gratis domän ingår)
156,000 تومان Årsvis (Gratis domän ingår)
296,000 تومان 2års period (Gratis domän ingår)
420,000 تومان Treårs period (Gratis domän ingår)

Beställ nu
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Månadsvis
58,000 تومان Kvartalsvis
112,000 تومان Halvårs (Gratis domän ingår)
216,000 تومان Årsvis (Gratis domän ingår)
416,000 تومان 2års period (Gratis domän ingår)
600,000 تومان Treårs period (Gratis domän ingår)

Beställ nu
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Månadsvis
82,000 تومان Kvartalsvis (Gratis domän ingår)
160,000 تومان Halvårs (Gratis domän ingår)
312,000 تومان Årsvis (Gratis domän ingår)
608,000 تومان 2års period (Gratis domän ingår)
870,000 تومان Treårs period (Gratis domän ingår)

Beställ nu
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Månadsvis
102,000 تومان Kvartalsvis (Gratis domän ingår)
198,000 تومان Halvårs (Gratis domän ingår)
384,000 تومان Årsvis (Gratis domän ingår)
744,000 تومان 2års period (Gratis domän ingår)
1,060,000 تومان Treårs period (Gratis domän ingår)

Beställ nu

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد