پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Щомісячно
8,500 تومان Щоквартально
16,000 تومان За півроку
30,000 تومان Щорічно
56,000 تومان Кожні два роки
80,000 تومان Раз на три роки

Замовити зараз
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Щомісячно
11,500 تومان Щоквартально
22,000 تومان За півроку
42,000 تومان Щорічно
80,000 تومان Кожні два роки
115,000 تومان Раз на три роки (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Щомісячно
17,000 تومان Щоквартально
32,000 تومان За півроку
60,000 تومان Щорічно
112,000 تومان Кожні два роки (Безкоштовний домен)
160,000 تومان Раз на три роки (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Щомісячно
29,000 تومان Щоквартально
56,000 تومان За півроку
108,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)
208,000 تومان Кожні два роки (Безкоштовний домен)
300,000 تومان Раз на три роки (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Щомісячно
43,000 تومان Щоквартально
82,000 تومان За півроку (Безкоштовний домен)
156,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)
296,000 تومان Кожні два роки (Безкоштовний домен)
420,000 تومان Раз на три роки (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Щомісячно
58,000 تومان Щоквартально
112,000 تومان За півроку (Безкоштовний домен)
216,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)
416,000 تومان Кожні два роки (Безкоштовний домен)
600,000 تومان Раз на три роки (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
28,000 تومان Щомісячно
82,000 تومان Щоквартально (Безкоштовний домен)
160,000 تومان За півроку (Безкоштовний домен)
312,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)
608,000 تومان Кожні два роки (Безкоштовний домен)
870,000 تومان Раз на три роки (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Щомісячно
102,000 تومان Щоквартально (Безкоштовний домен)
198,000 تومان За півроку (Безкоштовний домен)
384,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)
744,000 تومان Кожні два роки (Безкоштовний домен)
1,060,000 تومان Раз на три роки (Безкоштовний домен)

Замовити зараз

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد