پلن 1 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
3,000 تومان Щомісячно
8,500 تومان Щоквартально
16,000 تومان За півроку
30,000 تومان Щорічно

Замовити зараз
پلن 2 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Щомісячно
11,500 تومان Щоквартально
22,000 تومان За півроку
42,000 تومان Щорічно

Замовити зараз
پلن 3 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
6,000 تومان Щомісячно
17,000 تومان Щоквартально
32,000 تومان За півроку
60,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 4 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
9,000 تومان Щомісячно
26,000 تومان Щоквартально
50,000 تومان За півроку (Безкоштовний домен)
96,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 5 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان Щомісячно
35,000 تومان Щоквартально
68,000 تومان За півроку (Безкоштовний домен)
132,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 6 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
18,000 تومان Щомісячно
52,000 تومان Щоквартально (Безкоштовний домен)
100,000 تومان За півроку (Безкоштовний домен)
192,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 7 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان Щомісячно
73,000 تومان Щоквартально (Безкоштовний домен)
142,000 تومان За півроку (Безкоштовний домен)
276,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 8 وردپرس
 • هاست بهینه برای وردپرس
 • نامحدود فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
40,000 تومان Щомісячно
115,000 تومان Щоквартально (Безкоштовний домен)
220,000 تومان За півроку (Безкоштовний домен)
420,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)

Замовити зараз

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد