پلن 1 ارزان
 • 100 مگابایت فضا
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
1,667 تومان ماهانه
قیمت 6 ماه - 1,667 تومان
قیمت سالیانه - 1,500 تومان

سفارش دهید
پلن 2 ارزان
 • 200 مگابایت فضا
 • 2 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 2 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
2,333 تومان ماهانه
قیمت 3 ماه - 2,333 تومان
قیمت 6 ماه - 2,167 تومان
قیمت سالیانه - 2,000 تومان

سفارش دهید
پلن 3 ارزان
 • 300 مگابایت فضا
 • 3 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 3 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
2,833 تومان ماهانه
قیمت 3 ماه - 2,833 تومان
قیمت 6 ماه - 2,667 تومان
قیمت سالیانه - 2,500 تومان

سفارش دهید
پلن 4 ارزان
 • 500 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 4 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان ماهانه
قیمت 3 ماه - 3,833 تومان
قیمت 6 ماه - 3,667 تومان
قیمت سالیانه - 3,500 تومان

سفارش دهید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد