پلن 1 ارزان
 • 100 مگابایت فضا
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن


10,000 تومان за полгода
18,000 تومان ежегодно
32,000 تومان каждые 2 года
45,000 تومان Каждые 3 года

Заказать
پلن 2 ارزان
 • 200 مگابایت فضا
 • 2 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 2 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن

7,000 تومان ежеквартально
13,000 تومان за полгода
24,000 تومان ежегодно
44,000 تومان каждые 2 года
62,000 تومان Каждые 3 года

Заказать
پلن 3 ارزان
 • 300 مگابایت فضا
 • 3 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 3 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن

8,500 تومان ежеквартально
16,000 تومان за полгода
30,000 تومان ежегодно
56,000 تومان каждые 2 года
80,000 تومان Каждые 3 года

Заказать
پلن 4 ارزان
 • 500 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 4 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان ежемесячно
11,500 تومان ежеквартально
22,000 تومان за полгода
42,000 تومان ежегодно
80,000 تومان каждые 2 года
115,000 تومان Каждые 3 года

Заказать

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد