پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان ماهانه
14,500 تومان سه ماهه
28,000 تومان شش ماهه
54,000 تومان سالانه
104,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
150,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,500 تومان ماهانه
22,000 تومان سه ماهه
43,000 تومان شش ماهه
84,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
164,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
240,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان ماهانه
35,000 تومان سه ماهه
68,000 تومان شش ماهه
132,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
256,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
370,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان ماهانه
46,000 تومان سه ماهه
88,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
168,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
320,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
460,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 5 تجاری
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان ماهانه
58,000 تومان سه ماهه
112,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
216,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
416,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
600,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 6 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
24,000 تومان ماهانه
68,000 تومان سه ماهه
128,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
240,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
448,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
640,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 7 تجاری
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 8 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
30,000 تومان ماهانه
84,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
156,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
288,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
528,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
780,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد