پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان شهري
14,500 تومان ربع سنوي
28,000 تومان نصف سنوي
52,000 تومان سنوي (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,000 تومان شهري
20,500 تومان ربع سنوي
40,000 تومان نصف سنوي
78,000 تومان سنوي (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
9,000 تومان شهري
26,000 تومان ربع سنوي
50,000 تومان نصف سنوي
96,000 تومان سنوي (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
11,000 تومان شهري
32,000 تومان ربع سنوي
62,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
120,000 تومان سنوي (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 5 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
14,000 تومان شهري
41,000 تومان ربع سنوي
80,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
156,000 تومان سنوي (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 6 تجاری
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
18,000 تومان شهري
52,000 تومان ربع سنوي
100,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
192,000 تومان سنوي (دومين مجاني)

أطلبه الآن

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد