پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان شهري
14,500 تومان ربع سنوي
28,000 تومان نصف سنوي
54,000 تومان سنوي
104,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
150,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,500 تومان شهري
22,000 تومان ربع سنوي
43,000 تومان نصف سنوي
84,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
164,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
240,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان شهري
35,000 تومان ربع سنوي
68,000 تومان نصف سنوي
132,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
256,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
370,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان شهري
46,000 تومان ربع سنوي
88,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
168,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
320,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
460,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 5 تجاری
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان شهري
58,000 تومان ربع سنوي
112,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
216,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
416,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
600,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن
پلن 6 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
24,000 تومان شهري
68,000 تومان ربع سنوي
128,000 تومان نصف سنوي (دومين مجاني)
240,000 تومان سنوي (دومين مجاني)
448,000 تومان سنتين (دومين مجاني)
640,000 تومان ثلاث سنوات (دومين مجاني)

أطلبه الآن

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد