پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان Mjesečno
14,500 تومان Kvartalno
28,000 تومان Polu-godišnje
54,000 تومان Godišnje
104,000 تومان Dvogodišnje (Besplatna domena)
150,000 تومان Trogodišnje (Besplatna domena)

Naruči
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,500 تومان Mjesečno
22,000 تومان Kvartalno
43,000 تومان Polu-godišnje
84,000 تومان Godišnje (Besplatna domena)
164,000 تومان Dvogodišnje (Besplatna domena)
240,000 تومان Trogodišnje (Besplatna domena)

Naruči
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان Mjesečno
35,000 تومان Kvartalno
68,000 تومان Polu-godišnje
132,000 تومان Godišnje (Besplatna domena)
256,000 تومان Dvogodišnje (Besplatna domena)
370,000 تومان Trogodišnje (Besplatna domena)

Naruči
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان Mjesečno
46,000 تومان Kvartalno
88,000 تومان Polu-godišnje (Besplatna domena)
168,000 تومان Godišnje (Besplatna domena)
320,000 تومان Dvogodišnje (Besplatna domena)
460,000 تومان Trogodišnje (Besplatna domena)

Naruči
پلن 5 تجاری
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Mjesečno
58,000 تومان Kvartalno
112,000 تومان Polu-godišnje (Besplatna domena)
216,000 تومان Godišnje (Besplatna domena)
416,000 تومان Dvogodišnje (Besplatna domena)
600,000 تومان Trogodišnje (Besplatna domena)

Naruči
پلن 6 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
24,000 تومان Mjesečno
68,000 تومان Kvartalno
128,000 تومان Polu-godišnje (Besplatna domena)
240,000 تومان Godišnje (Besplatna domena)
448,000 تومان Dvogodišnje (Besplatna domena)
640,000 تومان Trogodišnje (Besplatna domena)

Naruči
پلن 7 تجاری
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 8 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
30,000 تومان Mjesečno
84,000 تومان Kvartalno (Besplatna domena)
156,000 تومان Polu-godišnje (Besplatna domena)
288,000 تومان Godišnje (Besplatna domena)
528,000 تومان Dvogodišnje (Besplatna domena)
780,000 تومان Trogodišnje (Besplatna domena)

Naruči

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد