پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان Měsíčně
14,500 تومان Čtvrtletně
28,000 تومان Pololetně
52,000 تومان Ročně (Doména zdarma)

Objednat
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,000 تومان Měsíčně
20,500 تومان Čtvrtletně
40,000 تومان Pololetně
78,000 تومان Ročně (Doména zdarma)

Objednat
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
9,000 تومان Měsíčně
26,000 تومان Čtvrtletně
50,000 تومان Pololetně
96,000 تومان Ročně (Doména zdarma)

Objednat
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
11,000 تومان Měsíčně
32,000 تومان Čtvrtletně
62,000 تومان Pololetně (Doména zdarma)
120,000 تومان Ročně (Doména zdarma)

Objednat
پلن 5 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
14,000 تومان Měsíčně
41,000 تومان Čtvrtletně
80,000 تومان Pololetně (Doména zdarma)
156,000 تومان Ročně (Doména zdarma)

Objednat
پلن 6 تجاری
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
18,000 تومان Měsíčně
52,000 تومان Čtvrtletně
100,000 تومان Pololetně (Doména zdarma)
192,000 تومان Ročně (Doména zdarma)

Objednat

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد