پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان Maandelijks
14,500 تومان Per kwartaal
28,000 تومان Halfjaarlijks
54,000 تومان Per jaar
104,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
150,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,500 تومان Maandelijks
22,000 تومان Per kwartaal
43,000 تومان Halfjaarlijks
84,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
164,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
240,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان Maandelijks
35,000 تومان Per kwartaal
68,000 تومان Halfjaarlijks
132,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
256,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
370,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان Maandelijks
46,000 تومان Per kwartaal
88,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
168,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
320,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
460,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 5 تجاری
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Maandelijks
58,000 تومان Per kwartaal
112,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
216,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
416,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
600,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 6 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
24,000 تومان Maandelijks
68,000 تومان Per kwartaal
128,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
240,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
448,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
640,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen
پلن 7 تجاری
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 8 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
30,000 تومان Maandelijks
84,000 تومان Per kwartaal (Gratis domein)
156,000 تومان Halfjaarlijks (Gratis domein)
288,000 تومان Per jaar (Gratis domein)
528,000 تومان Per twee jaar (Gratis domein)
780,000 تومان Per drie jaar (Gratis domein)

Nu bestellen

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد