پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان Kord kuus
14,500 تومان Kord kvartalis
28,000 تومان Kord poole aasta jooksul
54,000 تومان Kord aasta jooksul
104,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
150,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,500 تومان Kord kuus
22,000 تومان Kord kvartalis
43,000 تومان Kord poole aasta jooksul
84,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
164,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
240,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان Kord kuus
35,000 تومان Kord kvartalis
68,000 تومان Kord poole aasta jooksul
132,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
256,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
370,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان Kord kuus
46,000 تومان Kord kvartalis
88,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
168,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
320,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
460,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 5 تجاری
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Kord kuus
58,000 تومان Kord kvartalis
112,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
216,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
416,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
600,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 6 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
24,000 تومان Kord kuus
68,000 تومان Kord kvartalis
128,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
240,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
448,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
640,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 7 تجاری
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 8 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
30,000 تومان Kord kuus
84,000 تومان Kord kvartalis (Tasuta domeen)
156,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
288,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
528,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
780,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد