پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان Monatlich
14,500 تومان Vierteljährlich
28,000 تومان Halbjährlich
54,000 تومان Jährlich
104,000 تومان Alle 2 Jahre (Gratis-Domain)
150,000 تومان Dreijährlich (Gratis-Domain)

Jetzt bestellen
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,500 تومان Monatlich
22,000 تومان Vierteljährlich
43,000 تومان Halbjährlich
84,000 تومان Jährlich (Gratis-Domain)
164,000 تومان Alle 2 Jahre (Gratis-Domain)
240,000 تومان Dreijährlich (Gratis-Domain)

Jetzt bestellen
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان Monatlich
35,000 تومان Vierteljährlich
68,000 تومان Halbjährlich
132,000 تومان Jährlich (Gratis-Domain)
256,000 تومان Alle 2 Jahre (Gratis-Domain)
370,000 تومان Dreijährlich (Gratis-Domain)

Jetzt bestellen
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان Monatlich
46,000 تومان Vierteljährlich
88,000 تومان Halbjährlich (Gratis-Domain)
168,000 تومان Jährlich (Gratis-Domain)
320,000 تومان Alle 2 Jahre (Gratis-Domain)
460,000 تومان Dreijährlich (Gratis-Domain)

Jetzt bestellen
پلن 5 تجاری
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Monatlich
58,000 تومان Vierteljährlich
112,000 تومان Halbjährlich (Gratis-Domain)
216,000 تومان Jährlich (Gratis-Domain)
416,000 تومان Alle 2 Jahre (Gratis-Domain)
600,000 تومان Dreijährlich (Gratis-Domain)

Jetzt bestellen
پلن 6 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
24,000 تومان Monatlich
68,000 تومان Vierteljährlich
128,000 تومان Halbjährlich (Gratis-Domain)
240,000 تومان Jährlich (Gratis-Domain)
448,000 تومان Alle 2 Jahre (Gratis-Domain)
640,000 تومان Dreijährlich (Gratis-Domain)

Jetzt bestellen

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد