پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان חודשי
14,500 تومان רבעוני
28,000 تومان חצי שנתי
54,000 تومان שנתי
104,000 تومان דו- שנתי (דומיין בחינם)
150,000 تومان מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,500 تومان חודשי
22,000 تومان רבעוני
43,000 تومان חצי שנתי
84,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)
164,000 تومان דו- שנתי (דומיין בחינם)
240,000 تومان מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان חודשי
35,000 تومان רבעוני
68,000 تومان חצי שנתי
132,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)
256,000 تومان דו- שנתי (דומיין בחינם)
370,000 تومان מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان חודשי
46,000 تومان רבעוני
88,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
168,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)
320,000 تومان דו- שנתי (דומיין בחינם)
460,000 تومان מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 5 تجاری
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان חודשי
58,000 تومان רבעוני
112,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
216,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)
416,000 تومان דו- שנתי (דומיין בחינם)
600,000 تومان מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו
پلن 6 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
24,000 تومان חודשי
68,000 تومان רבעוני
128,000 تومان חצי שנתי (דומיין בחינם)
240,000 تومان שנתי (דומיין בחינם)
448,000 تومان דו- שנתי (דומיין בחינם)
640,000 تومان מדי שלוש שנים (דומיין בחינם)

הזמינו עכשיו

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد