پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان havonta
14,500 تومان negyedévente
28,000 تومان félévente
54,000 تومان évente
104,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
150,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,500 تومان havonta
22,000 تومان negyedévente
43,000 تومان félévente
84,000 تومان évente (Ingyenes domain)
164,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
240,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان havonta
35,000 تومان negyedévente
68,000 تومان félévente
132,000 تومان évente (Ingyenes domain)
256,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
370,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان havonta
46,000 تومان negyedévente
88,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
168,000 تومان évente (Ingyenes domain)
320,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
460,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 5 تجاری
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان havonta
58,000 تومان negyedévente
112,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
216,000 تومان évente (Ingyenes domain)
416,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
600,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 6 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
24,000 تومان havonta
68,000 تومان negyedévente
128,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
240,000 تومان évente (Ingyenes domain)
448,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
640,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد