پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان Mensile
14,500 تومان Trimestrale
28,000 تومان Semestrale
54,000 تومان Annuale
104,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
150,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,500 تومان Mensile
22,000 تومان Trimestrale
43,000 تومان Semestrale
84,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
164,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
240,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان Mensile
35,000 تومان Trimestrale
68,000 تومان Semestrale
132,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
256,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
370,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان Mensile
46,000 تومان Trimestrale
88,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
168,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
320,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
460,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 5 تجاری
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Mensile
58,000 تومان Trimestrale
112,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
216,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
416,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
600,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 6 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
24,000 تومان Mensile
68,000 تومان Trimestrale
128,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
240,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
448,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
640,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito
پلن 7 تجاری
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 8 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
30,000 تومان Mensile
84,000 تومان Trimestrale (Dominio gratuito)
156,000 تومان Semestrale (Dominio gratuito)
288,000 تومان Annuale (Dominio gratuito)
528,000 تومان Biennale (Dominio gratuito)
780,000 تومان Triennali (Dominio gratuito)

Ordina subito

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد