پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان Lunar
14,500 تومان Trimestrial
28,000 تومان Semestrial
54,000 تومان Anual
104,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
150,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,500 تومان Lunar
22,000 تومان Trimestrial
43,000 تومان Semestrial
84,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
164,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
240,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان Lunar
35,000 تومان Trimestrial
68,000 تومان Semestrial
132,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
256,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
370,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان Lunar
46,000 تومان Trimestrial
88,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
168,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
320,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
460,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 5 تجاری
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Lunar
58,000 تومان Trimestrial
112,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
216,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
416,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
600,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 6 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
24,000 تومان Lunar
68,000 تومان Trimestrial
128,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
240,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
448,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
640,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 7 تجاری
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 8 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
30,000 تومان Lunar
84,000 تومان Trimestrial (Domeniu gratuit)
156,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
288,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
528,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
780,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد