پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان ежемесячно
14,500 تومان ежеквартально
28,000 تومان за полгода
54,000 تومان ежегодно
104,000 تومان каждые 2 года (Бесплатный домен)
150,000 تومان Каждые 3 года (Бесплатный домен)

Заказать
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,500 تومان ежемесячно
22,000 تومان ежеквартально
43,000 تومان за полгода
84,000 تومان ежегодно (Бесплатный домен)
164,000 تومان каждые 2 года (Бесплатный домен)
240,000 تومان Каждые 3 года (Бесплатный домен)

Заказать
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان ежемесячно
35,000 تومان ежеквартально
68,000 تومان за полгода
132,000 تومان ежегодно (Бесплатный домен)
256,000 تومان каждые 2 года (Бесплатный домен)
370,000 تومان Каждые 3 года (Бесплатный домен)

Заказать
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان ежемесячно
46,000 تومان ежеквартально
88,000 تومان за полгода (Бесплатный домен)
168,000 تومان ежегодно (Бесплатный домен)
320,000 تومان каждые 2 года (Бесплатный домен)
460,000 تومان Каждые 3 года (Бесплатный домен)

Заказать
پلن 5 تجاری
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان ежемесячно
58,000 تومان ежеквартально
112,000 تومان за полгода (Бесплатный домен)
216,000 تومان ежегодно (Бесплатный домен)
416,000 تومان каждые 2 года (Бесплатный домен)
600,000 تومان Каждые 3 года (Бесплатный домен)

Заказать
پلن 6 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
24,000 تومان ежемесячно
68,000 تومان ежеквартально
128,000 تومان за полгода (Бесплатный домен)
240,000 تومان ежегодно (Бесплатный домен)
448,000 تومان каждые 2 года (Бесплатный домен)
640,000 تومان Каждые 3 года (Бесплатный домен)

Заказать
پلن 7 تجاری
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 8 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
30,000 تومان ежемесячно
84,000 تومان ежеквартально (Бесплатный домен)
156,000 تومان за полгода (Бесплатный домен)
288,000 تومان ежегодно (Бесплатный домен)
528,000 تومان каждые 2 года (Бесплатный домен)
780,000 تومان Каждые 3 года (Бесплатный домен)

Заказать

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد