پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان Månadsvis
14,500 تومان Kvartalsvis
28,000 تومان Halvårs
54,000 تومان Årsvis
104,000 تومان 2års period (Gratis domän ingår)
150,000 تومان Treårs period (Gratis domän ingår)

Beställ nu
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,500 تومان Månadsvis
22,000 تومان Kvartalsvis
43,000 تومان Halvårs
84,000 تومان Årsvis (Gratis domän ingår)
164,000 تومان 2års period (Gratis domän ingår)
240,000 تومان Treårs period (Gratis domän ingår)

Beställ nu
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان Månadsvis
35,000 تومان Kvartalsvis
68,000 تومان Halvårs
132,000 تومان Årsvis (Gratis domän ingår)
256,000 تومان 2års period (Gratis domän ingår)
370,000 تومان Treårs period (Gratis domän ingår)

Beställ nu
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان Månadsvis
46,000 تومان Kvartalsvis
88,000 تومان Halvårs (Gratis domän ingår)
168,000 تومان Årsvis (Gratis domän ingår)
320,000 تومان 2års period (Gratis domän ingår)
460,000 تومان Treårs period (Gratis domän ingår)

Beställ nu
پلن 5 تجاری
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Månadsvis
58,000 تومان Kvartalsvis
112,000 تومان Halvårs (Gratis domän ingår)
216,000 تومان Årsvis (Gratis domän ingår)
416,000 تومان 2års period (Gratis domän ingår)
600,000 تومان Treårs period (Gratis domän ingår)

Beställ nu
پلن 6 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
24,000 تومان Månadsvis
68,000 تومان Kvartalsvis
128,000 تومان Halvårs (Gratis domän ingår)
240,000 تومان Årsvis (Gratis domän ingår)
448,000 تومان 2års period (Gratis domän ingår)
640,000 تومان Treårs period (Gratis domän ingår)

Beställ nu

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد