پلن 1 تجاری
 • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان Щомісячно
14,500 تومان Щоквартально
28,000 تومان За півроку
54,000 تومان Щорічно
104,000 تومان Кожні два роки (Безкоштовний домен)
150,000 تومان Раз на три роки (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 2 تجاری
 • 1 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,500 تومان Щомісячно
22,000 تومان Щоквартально
43,000 تومان За півроку
84,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)
164,000 تومان Кожні два роки (Безкоштовний домен)
240,000 تومان Раз на три роки (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 3 تجاری
 • 2 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان Щомісячно
35,000 تومان Щоквартально
68,000 تومان За півроку
132,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)
256,000 تومان Кожні два роки (Безкоштовний домен)
370,000 تومان Раз на три роки (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 4 تجاری
 • 3 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 4 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان Щомісячно
46,000 تومان Щоквартально
88,000 تومان За півроку (Безкоштовний домен)
168,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)
320,000 تومان Кожні два роки (Безкоштовний домен)
460,000 تومان Раз на три роки (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 5 تجاری
 • 4 گیگابایت فضا
 • 120 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Щомісячно
58,000 تومان Щоквартально
112,000 تومان За півроку (Безкоштовний домен)
216,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)
416,000 تومان Кожні два роки (Безкоштовний домен)
600,000 تومان Раз на три роки (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 6 تجاری
 • 5 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 6 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
24,000 تومان Щомісячно
68,000 تومان Щоквартально
128,000 تومان За півроку (Безкоштовний домен)
240,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)
448,000 تومان Кожні два роки (Безкоштовний домен)
640,000 تومان Раз на три роки (Безкоштовний домен)

Замовити зараз
پلن 7 تجاری
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 8 عدد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
30,000 تومان Щомісячно
84,000 تومان Щоквартально (Безкоштовний домен)
156,000 تومان За півроку (Безкоштовний домен)
288,000 تومان Щорічно (Безкоштовний домен)
528,000 تومان Кожні два роки (Безкоштовний домен)
780,000 تومان Раз на три роки (Безкоштовний домен)

Замовити зараз

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد