پلن 1 نامحدود
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان ماهانه
58,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
112,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
216,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 2 نامحدود
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان ماهانه
73,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
142,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
276,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 3 نامحدود
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
30,000 تومان ماهانه
86,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
164,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
312,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 4 نامحدود
 • نامحدود فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان ماهانه
99,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
190,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
368,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)

سفارش دهید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد