پلن 1 ربات
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 هسته CPU
 • 1 گیگابایت رم
 • 100 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان Měsíčně
14,000 تومان Čtvrtletně
26,000 تومان Pololetně
48,000 تومان RočněObjednat
پلن 2 ربات
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 هسته CPU
 • 2 گیگابایت رم
 • 150 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
8,000 تومان Měsíčně
23,000 تومان Čtvrtletně
44,000 تومان Pololetně
84,000 تومان Ročně (Doména zdarma)Objednat
پلن 3 ربات
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 هسته CPU
 • 2 گیگابایت رم
 • 200 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان Měsíčně
34,000 تومان Čtvrtletně
64,000 تومان Pololetně
120,000 تومان Ročně (Doména zdarma)Objednat
پلن 4 ربات
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 هسته CPU
 • 3 گیگابایت رم
 • 250 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
18,000 تومان Měsíčně
52,000 تومان Čtvrtletně
100,000 تومان Pololetně (Doména zdarma)
192,000 تومان Ročně (Doména zdarma)Objednat
پلن 5 ربات
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 هسته CPU
 • 4 گیگابایت رم
 • 300 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان Měsíčně
72,000 تومان Čtvrtletně (Doména zdarma)
138,000 تومان Pololetně (Doména zdarma)
265,000 تومان Ročně (Doména zdarma)Objednat
پلن 6 ربات
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 هسته CPU
 • 6 گیگابایت رم
 • 400 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Měsíčně
102,000 تومان Čtvrtletně (Doména zdarma)
198,000 تومان Pololetně (Doména zdarma)
384,000 تومان Ročně (Doména zdarma)Objednat

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد