پلن 1 ربات
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 هسته CPU
 • 1 گیگابایت رم
 • 100 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان Monthly
14,000 تومان Quarterly
26,000 تومان Semi-Annually
48,000 تومان AnnuallyOrder Now
پلن 2 ربات
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 هسته CPU
 • 2 گیگابایت رم
 • 150 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
8,000 تومان Monthly
23,000 تومان Quarterly
44,000 تومان Semi-Annually
84,000 تومان Annually (Free Domain)Order Now
پلن 3 ربات
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 هسته CPU
 • 2 گیگابایت رم
 • 200 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان Monthly
34,000 تومان Quarterly
64,000 تومان Semi-Annually
120,000 تومان Annually (Free Domain)Order Now
پلن 4 ربات
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 هسته CPU
 • 3 گیگابایت رم
 • 250 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
18,000 تومان Monthly
52,000 تومان Quarterly
100,000 تومان Semi-Annually (Free Domain)
192,000 تومان Annually (Free Domain)Order Now
پلن 5 ربات
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 هسته CPU
 • 4 گیگابایت رم
 • 300 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان Monthly
72,000 تومان Quarterly (Free Domain)
138,000 تومان Semi-Annually (Free Domain)
265,000 تومان Annually (Free Domain)Order Now
پلن 6 ربات
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 هسته CPU
 • 6 گیگابایت رم
 • 400 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Monthly
102,000 تومان Quarterly (Free Domain)
198,000 تومان Semi-Annually (Free Domain)
384,000 تومان Annually (Free Domain)Order Now

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد