پلن 1 ربات
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 هسته CPU
 • 1 گیگابایت رم
 • 100 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
5,000 تومان Kord kuus
14,000 تومان Kord kvartalis
26,000 تومان Kord poole aasta jooksul
48,000 تومان Kord aasta jooksulTelli kohe
پلن 2 ربات
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 هسته CPU
 • 2 گیگابایت رم
 • 150 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
8,000 تومان Kord kuus
23,000 تومان Kord kvartalis
44,000 تومان Kord poole aasta jooksul
84,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)Telli kohe
پلن 3 ربات
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 هسته CPU
 • 2 گیگابایت رم
 • 200 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,000 تومان Kord kuus
34,000 تومان Kord kvartalis
64,000 تومان Kord poole aasta jooksul
120,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)Telli kohe
پلن 4 ربات
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 هسته CPU
 • 3 گیگابایت رم
 • 250 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
18,000 تومان Kord kuus
52,000 تومان Kord kvartalis
100,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
192,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)Telli kohe
پلن 5 ربات
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 هسته CPU
 • 4 گیگابایت رم
 • 300 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان Kord kuus
72,000 تومان Kord kvartalis (Tasuta domeen)
138,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
265,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)Telli kohe
پلن 6 ربات
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 هسته CPU
 • 6 گیگابایت رم
 • 400 عدد پردازش همزمان
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Kord kuus
102,000 تومان Kord kvartalis (Tasuta domeen)
198,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
384,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)Telli kohe

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد