پلن 1 پربازدید
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 50 عدد کانکشن در لحظه
 • 110 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان monthly
44,000 تومان Rüblük
86,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
168,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)
328,000 تومان İki illik (Ödənişsiz domen)
470,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 2 پربازدید
 • 2 گیگابایت فضا
 • 160 گیگابایت پهنای باند
 • 70 عدد کانکشن در لحظه
 • 120 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان monthly
58,000 تومان Rüblük
112,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
216,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)
416,000 تومان İki illik (Ödənişsiz domen)
610,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 3 پربازدید
 • 3 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • 80 عدد کانکشن در لحظه
 • 130 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان monthly
73,000 تومان Rüblük
142,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
276,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)
536,000 تومان İki illik (Ödənişsiz domen)
780,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 4 پربازدید
 • 5 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 100 عدد کانکشن در لحظه
 • 150 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان monthly
100,000 تومان Rüblük (Ödənişsiz domen)
190,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
360,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)
680,000 تومان İki illik (Ödənişsiz domen)
940,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 5 پربازدید
 • 10 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
50,000 تومان monthly
144,000 تومان Rüblük (Ödənişsiz domen)
276,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
528,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)
1,008,000 تومان İki illik (Ödənişsiz domen)
1,400,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 6 پربازدید
 • 15 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
75,000 تومان monthly
220,000 تومان Rüblük (Ödənişsiz domen)
430,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
840,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)
1,640,000 تومان İki illik (Ödənişsiz domen)
2,250,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 7 پربازدید
 • 20 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
100,000 تومان monthly (Ödənişsiz domen)
294,000 تومان Rüblük (Ödənişsiz domen)
576,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
1,128,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)
2,208,000 تومان İki illik (Ödənişsiz domen)
3,150,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et
پلن 8 پربازدید
 • 30 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
135,000 تومان monthly (Ödənişsiz domen)
397,000 تومان Rüblük (Ödənişsiz domen)
778,000 تومان Yarım illik (Ödənişsiz domen)
1,524,000 تومان İllik (Ödənişsiz domen)
2,984,000 تومان İki illik (Ödənişsiz domen)
4,200,000 تومان 3 İllik (Ödənişsiz domen)

İndi sifariş et

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد