پلن 1 پربازدید
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 50 عدد کانکشن در لحظه
 • 110 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Kord kuus
44,000 تومان Kord kvartalis
86,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
168,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
328,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
470,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 2 پربازدید
 • 2 گیگابایت فضا
 • 160 گیگابایت پهنای باند
 • 70 عدد کانکشن در لحظه
 • 120 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Kord kuus
58,000 تومان Kord kvartalis
112,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
216,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
416,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
610,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 3 پربازدید
 • 3 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • 80 عدد کانکشن در لحظه
 • 130 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان Kord kuus
73,000 تومان Kord kvartalis
142,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
276,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
536,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
780,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 4 پربازدید
 • 5 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 100 عدد کانکشن در لحظه
 • 150 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Kord kuus
100,000 تومان Kord kvartalis (Tasuta domeen)
190,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
360,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
680,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
940,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 5 پربازدید
 • 10 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
50,000 تومان Kord kuus
144,000 تومان Kord kvartalis (Tasuta domeen)
276,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
528,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
1,008,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
1,400,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 6 پربازدید
 • 15 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
75,000 تومان Kord kuus
220,000 تومان Kord kvartalis (Tasuta domeen)
430,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
840,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
1,640,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
2,250,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 7 پربازدید
 • 20 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
100,000 تومان Kord kuus (Tasuta domeen)
294,000 تومان Kord kvartalis (Tasuta domeen)
576,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
1,128,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
2,208,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
3,150,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe
پلن 8 پربازدید
 • 30 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
135,000 تومان Kord kuus (Tasuta domeen)
397,000 تومان Kord kvartalis (Tasuta domeen)
778,000 تومان Kord poole aasta jooksul (Tasuta domeen)
1,524,000 تومان Kord aasta jooksul (Tasuta domeen)
2,984,000 تومان kord kahe aasta jooksul (Tasuta domeen)
4,200,000 تومان Kolme aasta järel (Tasuta domeen)

Telli kohe

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد