پلن 1 پربازدید
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 50 عدد کانکشن در لحظه
 • 110 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان havonta
44,000 تومان negyedévente
86,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
168,000 تومان évente (Ingyenes domain)
328,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
470,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 2 پربازدید
 • 2 گیگابایت فضا
 • 160 گیگابایت پهنای باند
 • 70 عدد کانکشن در لحظه
 • 120 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان havonta
58,000 تومان negyedévente
112,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
216,000 تومان évente (Ingyenes domain)
416,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
610,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 3 پربازدید
 • 3 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • 80 عدد کانکشن در لحظه
 • 130 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان havonta
73,000 تومان negyedévente
142,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
276,000 تومان évente (Ingyenes domain)
536,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
780,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 4 پربازدید
 • 5 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 100 عدد کانکشن در لحظه
 • 150 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان havonta
100,000 تومان negyedévente (Ingyenes domain)
190,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
360,000 تومان évente (Ingyenes domain)
680,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
940,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 5 پربازدید
 • 10 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
50,000 تومان havonta
144,000 تومان negyedévente (Ingyenes domain)
276,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
528,000 تومان évente (Ingyenes domain)
1,008,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
1,400,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 6 پربازدید
 • 15 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
75,000 تومان havonta
220,000 تومان negyedévente (Ingyenes domain)
430,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
840,000 تومان évente (Ingyenes domain)
1,640,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
2,250,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 7 پربازدید
 • 20 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
100,000 تومان havonta (Ingyenes domain)
294,000 تومان negyedévente (Ingyenes domain)
576,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
1,128,000 تومان évente (Ingyenes domain)
2,208,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
3,150,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés
پلن 8 پربازدید
 • 30 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
135,000 تومان havonta (Ingyenes domain)
397,000 تومان negyedévente (Ingyenes domain)
778,000 تومان félévente (Ingyenes domain)
1,524,000 تومان évente (Ingyenes domain)
2,984,000 تومان kétévente (Ingyenes domain)
4,200,000 تومان Háromévente (Ingyenes domain)

Rendelés

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد