پلن 1 پربازدید
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 50 عدد کانکشن در لحظه
 • 110 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
15,000 تومان Lunar
44,000 تومان Trimestrial
86,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
168,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
328,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
470,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 2 پربازدید
 • 2 گیگابایت فضا
 • 160 گیگابایت پهنای باند
 • 70 عدد کانکشن در لحظه
 • 120 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Lunar
58,000 تومان Trimestrial
112,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
216,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
416,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
610,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 3 پربازدید
 • 3 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • 80 عدد کانکشن در لحظه
 • 130 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
25,000 تومان Lunar
73,000 تومان Trimestrial
142,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
276,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
536,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
780,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 4 پربازدید
 • 5 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 100 عدد کانکشن در لحظه
 • 150 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
35,000 تومان Lunar
100,000 تومان Trimestrial (Domeniu gratuit)
190,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
360,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
680,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
940,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 5 پربازدید
 • 10 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
50,000 تومان Lunar
144,000 تومان Trimestrial (Domeniu gratuit)
276,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
528,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
1,008,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
1,400,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 6 پربازدید
 • 15 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
75,000 تومان Lunar
220,000 تومان Trimestrial (Domeniu gratuit)
430,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
840,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
1,640,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
2,250,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 7 پربازدید
 • 20 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
100,000 تومان Lunar (Domeniu gratuit)
294,000 تومان Trimestrial (Domeniu gratuit)
576,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
1,128,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
2,208,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
3,150,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum
پلن 8 پربازدید
 • 30 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
135,000 تومان Lunar (Domeniu gratuit)
397,000 تومان Trimestrial (Domeniu gratuit)
778,000 تومان Semestrial (Domeniu gratuit)
1,524,000 تومان Anual (Domeniu gratuit)
2,984,000 تومان La doi ani (Domeniu gratuit)
4,200,000 تومان La trei ani (Domeniu gratuit)

Comandă acum

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد