پلن 1 پربازدید
 • 500 مگابایت فضا
 • 40 گیگابایت پهنای باند
 • 40 عدد کانکشن در لحظه
 • 100 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
7,000 تومان Aylık
20,000 تومان 3 Aylık
38,000 تومان 6 Aylık
72,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 2 پربازدید
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 50 عدد کانکشن در لحظه
 • 110 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
10,000 تومان Aylık
29,000 تومان 3 Aylık
56,000 تومان 6 Aylık
108,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 3 پربازدید
 • 2 گیگابایت فضا
 • 160 گیگابایت پهنای باند
 • 70 عدد کانکشن در لحظه
 • 120 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
12,900 تومان Aylık
38,000 تومان 3 Aylık
74,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
144,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 4 پربازدید
 • 3 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • 80 عدد کانکشن در لحظه
 • 130 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
16,000 تومان Aylık
47,000 تومان 3 Aylık
92,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
180,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 5 پربازدید
 • 5 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • 100 عدد کانکشن در لحظه
 • 150 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
20,000 تومان Aylık
58,000 تومان 3 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
112,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
216,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al
پلن 6 پربازدید
 • 10 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • 120 عدد کانکشن در لحظه
 • 170 عدد پردازش در لحظه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
30,000 تومان Aylık
80,000 تومان 3 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
150,000 تومان 6 Aylık (Ücretsiz Alan Adı)
300,000 تومان Yıllık (Ücretsiz Alan Adı)

Satın Al

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد