پلن 1 دانلود
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • 0 دیتابیس
6,000 تومان ماهانه
17,000 تومان سه ماهه
32,000 تومان شش ماهه
60,000 تومان سالانهسفارش دهید
پلن 2 دانلود
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • 0 دیتابیس
12,000 تومان ماهانه
34,000 تومان سه ماهه
64,000 تومان شش ماهه
120,000 تومان سالانهسفارش دهید
پلن 3 دانلود
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • 0 دیتابیس
22,000 تومان ماهانه
63,000 تومان سه ماهه
120,000 تومان شش ماهه
220,000 تومان سالانهسفارش دهید
پلن 4 دانلود
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • 0 دیتابیس
32,000 تومان ماهانه
90,000 تومان سه ماهه
170,000 تومان شش ماهه
320,000 تومان سالانهسفارش دهید
پلن 5 دانلود
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • 0 دیتابیس
58,000 تومان ماهانه
165,000 تومان سه ماهه
312,000 تومان شش ماهه
580,000 تومان سالانهسفارش دهید
پلن 6 دانلود
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • 0 دیتابیس
100,000 تومان ماهانه
285,000 تومان سه ماهه
540,000 تومان شش ماهه
1,000,000 تومان سالانهسفارش دهید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد