پلن 1 دانلود
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • 0 دیتابیس
5,000 تومان ماهانه
قیمت 3 ماه - 4,667 تومان
قیمت 6 ماه - 4,167 تومان
قیمت سالیانه - 4,167 تومان

سفارش دهید
پلن 2 دانلود
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • 0 دیتابیس
10,000 تومان ماهانه
قیمت 3 ماه - 6,333 تومان
قیمت 6 ماه - 9,167 تومان
قیمت سالیانه - 8,333 تومان

سفارش دهید
پلن 3 دانلود
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • 0 دیتابیس
15,000 تومان ماهانه
قیمت 3 ماه - 13,333 تومان
قیمت 6 ماه - 12,500 تومان
قیمت سالیانه - 12,500 تومان

سفارش دهید
پلن 4 دانلود
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • 0 دیتابیس
25,000 تومان ماهانه
قیمت 3 ماه - 25,000 تومان
قیمت 6 ماه - 20,833 تومان
قیمت سالیانه - 20,833 تومان

سفارش دهید
پلن 5 دانلود
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • 0 دیتابیس
40,000 تومان ماهانه
قیمت 3 ماه - 36,667 تومان
قیمت 6 ماه - 33,333 تومان
قیمت سالیانه - 33,333 تومان

سفارش دهید
پلن 6 دانلود
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود سابدامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • 0 دیتابیس
60,000 تومان ماهانه
قیمت 3 ماه - 53,333 تومان
قیمت 6 ماه - 50,000 تومان
قیمت سالیانه - 50,000 تومان

سفارش دهید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد