پلن 1 ویژه

در این نوع سرویس قرار گیری فایل دانلود مجاز است

 • 10 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
40,000 تومان ماهانه
115,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
220,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
420,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
800,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
1,150,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 2 ویژه

در این نوع سرویس قرار گیری فایل دانلود مجاز است

 • 15 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
60,000 تومان ماهانه
174,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
336,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
648,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
1,248,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
1,800,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 3 ویژه

در این نوع سرویس قرار گیری فایل دانلود مجاز است

 • 20 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
80,000 تومان ماهانه (دامنه رایگان)
234,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
456,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
888,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
1,728,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
2,450,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 4 ویژه

در این نوع سرویس قرار گیری فایل دانلود مجاز است

 • 30 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
110,000 تومان ماهانه (دامنه رایگان)
322,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
628,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
1,224,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
2,384,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
3,450,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 5 ویژه

در این نوع سرویس قرار گیری فایل دانلود مجاز است

 • 50 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
170,000 تومان ماهانه (دامنه رایگان)
500,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
980,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
1,920,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
3,760,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
5,450,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید
پلن 6 ویژه

در این نوع سرویس قرار گیری فایل دانلود مجاز است

 • 100 گیگابایت فضا
 • 2000 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
305,000 تومان ماهانه (دامنه رایگان)
905,000 تومان سه ماهه (دامنه رایگان)
1,790,000 تومان شش ماهه (دامنه رایگان)
3,540,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
7,000,000 تومان دو ساله (دامنه رایگان)
10,200,000 تومان سه ساله (دامنه رایگان)

سفارش دهید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد