پلن 1 ارزان
 • 100 مگابایت فضا
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن


10,000 تومان Pololetně
18,000 تومان Ročně
32,000 تومان Dvouletně
45,000 تومان Každe 3 roky

Objednat
پلن 2 ارزان
 • 200 مگابایت فضا
 • 2 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 2 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن

7,000 تومان Čtvrtletně
13,000 تومان Pololetně
24,000 تومان Ročně
44,000 تومان Dvouletně
62,000 تومان Každe 3 roky

Objednat
پلن 3 ارزان
 • 300 مگابایت فضا
 • 3 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 3 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن

8,500 تومان Čtvrtletně
16,000 تومان Pololetně
30,000 تومان Ročně
56,000 تومان Dvouletně
80,000 تومان Každe 3 roky

Objednat
پلن 4 ارزان
 • 500 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد ادان دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 4 عدد دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • آلمان لوکیشن
4,000 تومان Měsíčně
11,500 تومان Čtvrtletně
22,000 تومان Pololetně
42,000 تومان Ročně
80,000 تومان Dvouletně
115,000 تومان Každe 3 roky

Objednat

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اسنپ سرور می باشد