پلن 1 (LR Unlimited)

شروع قیمت از

40,000 تومان/ay
 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد سایت قابل میزبانی 25 سایت
 • سایر امکانات نامحدودآپ تایم بالای 99.9%
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

پلن 2 (LR Unlimited)

شروع قیمت از

50,000 تومان/ay
 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد سایت قابل میزبانی 50 سایت
 • سایر امکانات نامحدودآپ تایم بالای 99.9%
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

پلن 3 (LR Unlimited)

شروع قیمت از

60,000 تومان/ay
 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد سایت قابل میزبانی 100 سایت
 • سایر امکانات نامحدودآپ تایم بالای 99.9%
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

پلن 4 (LR Unlimited)

شروع قیمت از

80,000 تومان/ay
 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد سایت قابل میزبانی 150 سایت
 • سایر امکانات نامحدودآپ تایم بالای 99.9%
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

پلن 5 (LR Unlimited)

شروع قیمت از

100,000 تومان/ay
 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد سایت قابل میزبانی 200 سایت
 • سایر امکانات نامحدودآپ تایم بالای 99.9%
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها

پلن 6 (LR Unlimited)

شروع قیمت از

130,000 تومان/ay
 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد سایت قابل میزبانی 250 سایت
 • سایر امکانات نامحدودآپ تایم بالای 99.9%
کنترل پنل WHM / cPanel
وب سرور پرقدرت LiteSpeed
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان وب سایت ها