پلن 1 اقتصادی

شروع قیمت از

10,000 تومان/شش ماهه
 • فضا 100 مگابایت HDD
 • پهنای باند 1 گیگابایت
 • ادان دامین ندارد
 • دیتابیس 1 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 2 اقتصادی

شروع قیمت از

7,000 تومان/سه ماهه
 • فضا 200 مگابایت HDD
 • پهنای باند 2 گیگابایت
 • ادان دامین ندارد
 • دیتابیس 2 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 3 اقتصادی

شروع قیمت از

8,500 تومان/سه ماهه
 • فضا 300 مگابایت HDD
 • پهنای باند 3 گیگابایت
 • ادان دامین ندارد
 • دیتابیس 3 عدد
 • سایر امکانات نامحدود