پلن 1 ارزان

10,000 تومان/شش ماهه
 • فضا 100 مگابایت
 • پهنای باند 1 گیگابایت
 • ادان دامین ندارد
 • دیتابیس 1 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 2 ارزان

7,000 تومان/سه ماهه
 • فضا 200 مگابایت
 • پهنای باند 2 گیگابایت
 • ادان دامین ندارد
 • دیتابیس 2 عدد
 • سایر امکانات نامحدود

پلن 3 ارزان

8,500 تومان/سه ماهه
 • فضا 300 مگابایت
 • پهنای باند 3 گیگابایت
 • ادان دامین ندارد
 • دیتابیس 3 عدد
 • سایر امکانات نامحدود